Loading...

HTML5 ile Yeni Gelen Elementler


<audio> Sayfaya ses oynatıcı modül ekliyor.

<video> Video oynatıcı modül ekliyor.

<canvas> Sayfada tuval alanı oluşturur. Çizimi javasript ile yapılıyor.

<progress> İşlem sürecini gösteren modül ekliyor. 

<embed> Dışarıdan eklenen componentler için kullanılır. swf uzantılılar
gibi.

<footer> Sitelerin en alt kısmını içerir. Css'de tasarımın altındaki bölüm.

<nav> Menüleri ve bazı modülleri içerir.

<mark> Yazı içerisinde önemle üzerinde durulan kelimeleri işaretler. arkaplanın boyama gibi.

<aside> Ana içerikte ayrı yazılan kısımdır.

<summary> Yazının başlığını belirler.

<details> Detay bilgisi içerir.

<header> Sitenin başlığını ve açıklama içeriğini içine alır.

<caption> Başlık olarak düşünülen metinleri editler.

<hgroup> Başlık grubunu belirtir. H1 H2 başlıklarının tanımlanması gibi

<section> Ana içerik kısmını kapsar.

<datalist> Düzenlenebilir elementlere. otomatik tamamlama özelliği verir

HTML5 ile kullanılmayacak elementler


<acronym> <apple> <basefont> <big> <center> <dir> <font> <frame> <frameset> <noframes> <strike> <tt> <u> <xmp>

Yukarıdaki kodların HTML5 ile hükmünü yitirmiş olmasının nedenlerini sayarsak CSS ile bu ihtiyaçların karşılanması başlıca sebeplerden ..
 
comments powered by Disqus

Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890