Loading...

Renk İsimleri ve Kodları


Renklerin İngilizce Adları ve Hex Kodları - Forumlarda color=#renkkodu  olarak kullanabilirsiniz.

AliceBlue #F0F8FF
 
AntiqueWhite #FAEBD7
 
Aqua #00FFFF
 
Aquamarine #7FFFD4
 
Azure #F0FFFF
 
Beige #F5F5DC
 
Bisque #FFE4C4
 
Black #000000
 
BlanchedAlmond #FFEBCD
 
Blue #0000FF
 
BlueViolet #8A2BE2
 
Brown #A52A2A
 
BurlyWood #DEB887
 
CadetBlue #5F9EA0
 
Chartreuse #7FFF00
 
Chocolate #D2691E
 
Coral #FF7F50
 
CornflowerBlue #6495ED
 
Cornsilk #FFF8DC
 
Crimson #DC143C
 
Cyan #00FFFF
 
DarkBlue #00008B
 
DarkCyan #008B8B
 
DarkGoldenRod #B8860B
 
DarkGray #A9A9A9
 
DarkGreen #006400
 
DarkKhaki #BDB76B
 
DarkMagenta #8B008B
 
DarkOliveGreen #556B2F
 
DarkOrange #FF8C00
 
DarkOrchid #9932CC
 
DarkRed #8B0000
 
DarkSalmon #E9967A
 
DarkSeaGreen #8FBC8F
 
DarkSlateBlue #483D8B
 
DarkSlateGray #2F4F4F
 
DarkTurquoise #00CED1
 
DarkViolet #9400D3
 
DeepPink #FF1493
 
DeepSkyBlue #00BFFF
 
DimGray #696969
 
DodgerBlue #1E90FF
 
FireBrick #B22222
 
FloralWhite #FFFAF0
 
ForestGreen #228B22
 
Fuchsia #FF00FF
 
Gainsboro #DCDCDC
 
GhostWhite #F8F8FF
 
Gold #FFD700
 
GoldenRod #DAA520
 
Gray #808080
 
Green #008000
 
GreenYellow #ADFF2F
 
HoneyDew #F0FFF0
 
HotPink #FF69B4
 
IndianRed #CD5C5C
 
Indigo #4B0082
 
Ivory #FFFFF0
 
Khaki #F0E68C
 
Lavender #E6E6FA
 
LavenderBlush #FFF0F5
 
LawnGreen #7CFC00
 
LemonChiffon #FFFACD
 
LightBlue #ADD8E6
 
LightCoral #F08080
 
LightCyan #E0FFFF
 
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
 
LightGray #D3D3D3
 
LightGreen #90EE90
 
LightPink #FFB6C1
 
LightSalmon #FFA07A
 
LightSeaGreen #20B2AA
 
LightSkyBlue #87CEFA
 
LightSlateGray #778899
 
LightSteelBlue #B0C4DE
 
LightYellow #FFFFE0
 
Lime #00FF00
 
LimeGreen #32CD32
 
Linen #FAF0E6
 
Magenta #FF00FF
 
Maroon #800000
 
MediumAquaMarine #66CDAA
 
MediumBlue #0000CD
 
MediumOrchid #BA55D3
 
MediumPurple #9370DB
 
MediumSeaGreen #3CB371
 
MediumSlateBlue #7B68EE
 
MediumSpringGreen #00FA9A
 
MediumTurquoise #48D1CC
 
MediumVioletRed #C71585
 
MidnightBlue #191970
 
MintCream #F5FFFA
 
MistyRose #FFE4E1
 
Moccasin #FFE4B5
 
NavajoWhite #FFDEAD
 
Navy #000080
 
OldLace #FDF5E6
 
Olive #808000
 
OliveDrab #6B8E23
 
Orange #FFA500
 
OrangeRed #FF4500
 
Orchid #DA70D6
 
PaleGoldenRod #EEE8AA
 
PaleGreen #98FB98
 
PaleTurquoise #AFEEEE
 
PaleVioletRed #DB7093
 
PapayaWhip #FFEFD5
 
PeachPuff #FFDAB9
 
Peru #CD853F
 
Pink #FFC0CB
 
Plum #DDA0DD
 
PowderBlue #B0E0E6
 
Purple #800080
 
Red #FF0000
 
RosyBrown #BC8F8F
 
RoyalBlue #4169E1
 
SaddleBrown #8B4513
 
Salmon #FA8072
 
SandyBrown #F4A460
 
SeaGreen #2E8B57
 
SeaShell #FFF5EE
 
Sienna #A0522D
 
Silver #C0C0C0
 
SkyBlue #87CEEB
 
SlateBlue #6A5ACD
 
SlateGray #708090
 
Snow #FFFAFA
 
SpringGreen #00FF7F
 
SteelBlue #4682B4
 
Tan #D2B48C
 
Teal #008080
 
Thistle #D8BFD8
 
Tomato #FF6347
 
Turquoise #40E0D0
 
Violet #EE82EE
 
Wheat #F5DEB3
 
White #FFFFFF
 
WhiteSmoke #F5F5F5
 
Yellow #FFFF00
 
YellowGreen #9ACD32
 Tabloyu hazılayan HTML5Dersleri.Com'a teşekkür ederiz.
 
comments powered by Disqus

Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890