Loading...

Tevfik Fikret - Yağmur


Küçük, muttarid, muhteriz darbeler

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Olur dembedem nevha-ger, nağme-saz

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler.Sokaklarda seylabeler ağlaşır

Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır

Bulutlar karardıkça zerrata bir

Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir


Bürür bir soğuk, gölge etrafı hep

Nümayan olur gündüzün nısf-ı şeb

Söner şimdi, manzur olurken demin

Hayulası karşımda bir alemin


Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere 

Bakıldıkça vahşet çöker yerlere

Geçer boş sokaktan, hayalet gibi

Şitaban u puşide-ser bir sabi


O dem leyl-i yadımda, solgun, tebah

Sürür bir kadın bir rida-yı siyah

Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek

Susarlar, uzaktan ulur bir köpek


Öter guş-i ruhumda boş bir enin

Boğuk bir tezad-ı sükun u tanin


Küçük, pür heves, gevherin katreler

Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz

Olur muttasıl nevha-ger, nağme-saz

Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz

Küçük, pür heves, gevherin katreler


Tevfik Fikret /Yağmur-Flaşh Şiiri

comments powered by Disqus

Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890